Sollicitatietraining aan jongeren

De Werkbank heeft een uitgebreid aanbod aan vormingen rond het thema solliciteren. Dit aanbod bestaat voor schoolverlaters uit het BuSO evenals voor hoger geschoolden. Naast klassiekere vormingssessies kan je bij ons ook terecht voor simulatie-oefeningen zoals een sollicitatieprocedure van a tot z. Jongeren moeten een passende vacature zoeken in onze vacaturebank en sturen dan mail of sollicitatiebrief, natuurlijk vergezeld door een keurig en passend CV. Het hoogtepunt is een levensecht sollicitatiegesprek in een echte arbeidsomgeving. Het is belangrijk om een duidelijk en realistisch jobdoelwit te hebben. Wat verwacht een werkgever van jou? Welke troeven heb je? Kan je deze verwoorden, neerschrijven? Sommige jongeren hebben een geaccidenteerde schoolloopbaan achter de rug of volgden een studierichting die minder goed in de markt ligt. Hoe ga je daar mee om? En wat als je een (arbeids)beperking hebt? Vertel je dit tijdens een sollicitatie of wacht je beter? Een goede voorbereiding is het halve werk.

Begeleiding en ondersteuning van jonge werkzoekenden

Soms lukt het niet alleen en blijf je met vragen zitten. De Werkbank help je graag een stapje verder door kant en klare antwoorden te geven op je vragen inzake tewerkstelling. Weten we het zelf niet, dan zoeken we het op voor jou of verwijzen we je door naar andere diensten. Er komt immers heel wat kijken bij ‘werk zoeken’. Wat moet de VDAB juist voor je doen, wat is GTB, moet je je aansluiten bij een vakbond, mutualiteit? Hoe zit het nu juist met de beroepsinschakelingstijd en wat is een GIBO nu weer … of is het een IBO? Mag ik werken als ik een tegemoetkoming krijg van het FOD SZ …? Moet een werkgever voorzien in aangepaste testen als je dyslexie hebt?

Modulaire vormingssessies voor professionelen

De Werkbank heeft een modulair vormingspakket voor professionelen rond het thema handicap en arbeid. De vorming laat de deelnemers stilstaan bij zowel hun persoonlijke visie op handicap en arbeid als die van de maatschappij. Grote delen van de vorming zijn interactief opgebouwd met onder meer rollenspelen en groepswerk. Wat dacht je bvb. van een oefening waarbij je sollicitanten met een beperking moet koppelen aan jobs en functieprofielen of een geschiedkundige kwis over de positie van personen met een handicap doorheen de eeuwen? Een informatief luik zorgt daarnaast voor een stevige basiskennis over het thema. De Werkbank is met een aanbod op maat reeds jaren een trainer voor VDAB-personeel rond het thema arbeidshandicap. Ook FOD Personeel&Organisatie, FOD Sociale Zekerheid en organisaties werkzaam rond het thema handicap en arbeid maakten reeds kennis met onze vormingen.

Training en coaching van werkgevers in samenwerking met Empower

De Werkbank werkt al een aantal jaren samen met Empower voor het geven van trainingen aan bedrijven en het coachen van werkgevers. Samen met het bedrijf (personeelsdienst of HR department) wordt er een actieplan opgesteld om het personeelsbeleid te optimaliseren. De uitgewerkte acties situeren zich op diverse domeinen : werving en rekrutering, onthaalbeleid, vormings- en opleidingsbeleid, mentorship, persoonlijk ontwikkelingsplan voor werknemers, het opzetten van een cyclus voor functionerings- en evaluatiegesprekken, diversiteitsbeleid, … Samen met Empower gaat de werkbank procedures uitwerken, tools ontwikkelen, subsidiedossiers aanvragen, training geven en werkgevers(leidinggevenden) begeleiden op de werkvloer. De werkbank werd door Empower ingezet bij o.a Mc Donalds, Volvo Cars Ghent, Umicor, Friesland Campina, Lotus Bakeries,… Meer info op www.empower.be

Beleidsparticipatie door deelname aan commissie en bestuursorganen

De Werkbank maakt deel uit van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid (GOHA). Dit is een platform dat zelforganisaties van personen met een handicap en chronische ziekte samenbrengt. Dit platform is actief om beleidsmaatregelen kritisch te bekijken, te ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Het ontstaan van dit Gebruikersoverleg hangt samen met de Ronde Tafelconferentie rond "Werk en Personen met een Handicap" in 2003. In de ontwikkeling van het beleid rond evenredige arbeidsdeelname en diversiteit kwam er meer aandacht voor de groep van personen met een handicap in het domein van tewerkstelling. Met mandaat vanuit het GOHA of uit eigen naam participeren we actief in een aantal commissies en werkgroepen van de overheid of zetelen we in raden van bestuur. Zo werken we actief mee in ondermeer de diversiteitscommissie van de SERV, het Stakeholdersforum van de VDAB of de raad van bestuur van GTB. Daarnaast verdedigen we de belangen van personen met een beperking in onder meer de intersectorale Regionale Prioriteitencommissie Limburg en Provinciale Evaluatiecommissies van het VAPH of de heroverwegingscommissie van zowel VDAB als VAPH.

Opzetten van internationale samenwerkingsverbanden

Reeds jaren is De Werkbank actief op Europees vlak. In samenwerking met partners uit verschillende Europese landen zetten we al meer dan een decennium in op methodiekontwikkeling en –uitwisseling. Binnen de verschillende Europese budgetlijnen dragen we als projectleider of partner ons steentje bij om het probleem van jeugdwerkloosheid van vooral die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te pakken. Momenteel zijn we met Syntra West-Vlaanderen als 2de Vlaamse partner samen met collega’s uit Nederland, Slovenië, Tsjechië en Bulgarije het project DME+, Diversity Management Extended aan het uitwerken. Tools voor een beter diversiteitsmanagement worden uitgewerkt en goede praktijken gedeeld. Meer info op projectdme.eu

Coördinatie en realisatie van het Steunpunt Handicap & Arbeid

Iedereen werkt… Of tenminste, dat is de uitdaging voor Vlaanderen. Toch blijkt dat kansengroepen waaronder personen met een handicap moeilijker op deze boot springen. Een gepaste job op de open arbeidsmarkt vinden waar ook nog eens een diversiteitsdenken heerst is niet zo vanzelfsprekend. Een extra stimulans is hiervoor meer dan nodig. Het ministerie van Werk en Sociale Economie heeft daarom een EAD-Beleid opgericht. EAD staat voor Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteitsbeleid. Het Steunpunt Handicap en Arbeid is oorspronkelijk opgericht om diversiteitsconsulenten te ondersteunen. Onder de noemer ‘Focus op Talent’ herschrijft de Vlaamse Overheid het EAD-beleid. Men wil de omslag naar talent versnellen, vooroordelen doorprikken en structurele dempels op de arbeidsmarkt aanpakken. Binnen deze vernieuwde aanpak blijft het Steunpunt Handicap&Werk informeren en sensibiliseren. Het Steunpunt is een werking opgezet in opdracht van Gripvzw.

info@dewerkbank.be - Van Vaerenberghstraat 6 – 2600 Antwerpen - © 2019