Modus:  

 
 Inkomen? Minimaliseren

VI Wat is netto-belastbaar inkomen?
 

De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming kunnen slechts toegekend worden als het bedrag van de inkomsten bepaalde grensbedragen niet overschrijdt. Het gedeelte van de inkomsten dat deze grensbedragen overschrijdt wordt afgetrokken van de basisbedragen van de tegemoetkomingen.
 

Onder inkomen wordt verstaan de belastbare inkomsten van de persoon met een handicap en de inkomsten van de persoon met wie hij een huishouden vormt. Het is het bedrag dat overeenkomt  met de jaarlijkse belastbare inkomsten die je vindt op het aanslagbiljet, afgeleverd door de Administratie der directe belastingen van de FOD Financiën.


Voor wie niet over een aanslagbiljet beschikt, berekent de dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap het werkelijke inkomen. Met het oog daarop zijn de aanvrager en de persoon met wie hij een huishouden vormt verplicht alle nodige gegevens mee te delen.

 
Enkele vragen: 

Het netto-belastbare inkomen is dat het jaarlijkse bruto –of nettoloon? 

Het netto-belastbare inkomen is niet  het jaarlijkse bruto-loon of netto-loon. Voor de tegemoetkomingen wordt het netto-belastbaar inkomen gebruikt van het aanslagbiljet van de personenbelasting.
 

Wat is een vervangingsinkomen? 

Als vervangingsinkomen worden beschouwd de inkomens ter vervanging van loon, die uitbetaald worden in geval van ziekte, arbeidsongeval of werkloosheid.

Bij de tegemoetkomingen wordt dit ook aanzien als inkomen.

 

Hoe beschouwt men de vergoeding voor vrijwilligerswerk? 

Zolang de kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk beneden de belastbare grens blijft, moet er geen aangifte gedaan worden en is er dus ook geen weerslag op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.  De belastbare grenzen voor vrijwilligerswerk voor 2013 zijn als volgt: voor niet-bewezen kosten 32,71 euro per dag of 1308,38 euro per jaar. De vergoeding voor bewezen kosten is onbegrensd. 

Wat met de kinderbijslag?  

De gewone kinderbijslag wordt niet aanzien als inkomen voor de berekening van de tegemoetkoming.  Pas op! Je kan wel niet een inkomensvervangende tegemoetkoming én kinderbijslag cumuleren. Dit heeft zijn invloed op de inkomensvervangende tegemoetkoming. 

De verlengde kinderbijslag, bedoeld voor personen met een handicap geboren voor 1 juli 1966 die in een BW werken of gewerkt hebben of die 100% arbeidsongeschikt zijn. Deze kinderbijslag wordt wel als inkomen aanzien en wordt volledig afgetrokken van de tegemoetkoming. 

Alimentatie ontvangen? 

Alimentatie ontvangen is een inkomen ontvangen, dit wordt aanzien als 'ander inkomen'. 

Persoonlijk Assistentie Budget 

Een persoon met een handicap die ook gebruik maakt van het PAB (Persoonlijke-Assistentie Budget) kan volgende vragen hebben: 

Is mijn PAB een inkomen voor mij als budgethouder?  

Neen, het PAB moet dus niet aangegeven worden als inkomen. 

Mijn partner is mijn persoonlijke assistent, wat met het loon dat ik betaal? 

Het loon dat aan een persoonlijke assistent wordt betaald is een normaal arbeidsinkomen. Als de assistent ook uw partner is, dan wordt dat loon ook verrekend voor de tegemoetkoming. 

Wat met eenmalige uitkeringen? 

Een uitkering die ontvangen wordt omwille van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een ongeval burgerlijk recht wordt procentueel omgezet afhankelijk van de leeftijd waarop het ongeval zich voordeed. Een deel van het kapitaal telt dus mee als inkomen. 

Deze pagina werd nagekeken op 10/01/2013.


 Afdrukken   
 
 
 
Submenu
 | Inloggen
© Hannibalvakanties 2007